Dokumenty

Załatw sprawę

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: ul. Z. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin, pokój nr 125, tel. 693 461 504, e-mail: a.mirecka@smzatorze.pl

Wnioski i formularze

1. Podanie o przeniesienie w odrębną własność

2. Nabycie z członkostwem Akt notarialny

2a. Deklaracja przystąpienia Akt notarialny

3. Nabycie z członkostwem Postanowienie Sądu

3a. Deklaracja przystąpienia Postanowienie Sądu

4. Nabycie bez członkostwa Akt notarialny

5. Nabycie bez członkostwa Postanowienie Sądu

6. OW Wniosek o członkostwo Akt notarialny

7. OW Wniosek o członkostwo Postanowienie Sądu

8. OW Oświadczenie współwłaściciela

9. Nabycie Akt notarialny

10. Nabycie Postanowienie Sądu

11. Wniosek o członkowstwo Akt notarialny

12. Wniosek o członkowstwo Postanowienie Sądu

13. Oświadczenie współwłaściciela

14. Oświadczenie o meldunku

15. Rezygnacja z książeczki opłat

16. Dane na tablicy domofonowej

17. Zgodna na remont

18. Przegląd stolarki okiennej

19. Kod do domofonu

Statut i regulaminy

1. Statut

2. Regulamin Rady Nadzorczej

3. Regulamin Zarządu

4. Regulamin Członkostwa

5. Regulamin Porządku Domowego

6. Regulamin Rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat

7. Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali

8. Regulamin Rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeny centralnego ogrzewania oraz podgrzewu wody

9. Regulamin gospodarowania lokalami użytkowymi, pomieszczeniami gospodarczymi i terenami osiedlowymi

9a. Wysokość opłat za tablice informacyjne - szyldy, reklamy, anteny CB, maszty telekomunikacyjne, przekaźniki sieci radiowej i wynajem pomieszczeń

10. Regulamin prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej

10a. Wysokość opłat za korzystanie z zajęć w ODK.

11. Odpłatność przez Członków Spółdzielni za wymianę stolarki okiennej w ich mieszkaniach

12. Regulamin w sprawie refundacji za wymienioną stolarkę okienną

12a. Wysokość refundacji za wymienioną stolarkę okienną

13. Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez SM Zatorze w Koninie

14. Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

15. Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

16. Regulamin przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym SM Zatorze w Koninie

17. Odpłatność za zaświadczenia, kserokopie, i duplikaty dokumentów

18. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SM Zatorze w Koninie

19. Regulamin Internetowego Systemu e-BOK Zatorze

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

E-BOK - SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WALNE ZGROMADZENIA

E-BOK - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

RADA NADZORCZA

E-BOK - POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

ZARZĄD

E-BOK - SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

LUSTRACJA

E-BOK - PROTOKOŁY Z LUSTRACJI

RODO

1. Regulamin monitoringu wizyjnego ul. Kurpińskiego 6

2. Regulamin monitoringu wizyjnego ul. Wieniawskiego 1

3. Regulamin monitoringu wizyjnego SM Zatorze

4. Regulamin monitoringu ul. Szeligowskiego 2

5. Regulamin monitoringu ul. Dworcowa 7

6. Klauzula informacyjna

7. Klauzula informacyjna Facebook

8. Klauzula informacyjna e-BOK

9. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

10. Klauzula informacyjna - zgłoszenia usterek

Kontakt

Załatw sprawę lub zgłoś usterkę. Zapraszamy do kontaktu.

ul. Noskowskiego 1a,
62-510 Konin

poniedziałek: 07:00–16:00
wtorek: 07:00–15:00
środa: 07:00–15:00
czwartek: 07:00–15:00
piątek: 07:00–14:00
sobota, niedziela: zamknięte

Zostaw wiadomość

14 + 5 =