Cennik usług dodatkowych

Data informacji: 15.01.2021 09:42Aktualnie obowiązujący cennik: 

 

1. Ulotki reklamowe –akcje:

   - format  A 4  -  500,00 zł za akcję + Vat

   - format  A 5  -  400,00  zł/za akcję + Vat 

 

2. Za  umieszczenie reklam na słupach   ogłoszeniowych  (wolnostojących) na terenie Osiedla „ZATORZE”

    ustala się odpłatność:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format

cena  netto w zł/ 7dni 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

10

 

 

 

 

 

 

 

A4

10

 

 

 

 

 

 

 

A3

15

 

 

 

 

 

 

 

A2

30

 

 

 

 

 

 

 

A1

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowana  odpłatność  dotyczy  umieszczenia reklam na wszystkich słupach ogłoszeniowych. 

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może odstąpić od pobrania opłaty (np. bezpłatne imprezy, festyny, klepsydry pogrzebowe, informacje o wnioskach do KBO, imprezy charytatywne). 

3. Za umieszczenie anteny nadawczo-odbiorczej CB ustala się  opłatę w wysokości:

   25,00 zł/m-c   + VAT.

 

4. Za umieszczenie masztu telekomunikacyjnego, anteny przekaźnikowej TV, internetowej ustala się   
   opłatę w wysokości nie mniej niż 300,00 zł/m-c + VAT.

 

5. Za wynajem sali konferencyjnej w biurowcu S.M. ustala się odpłatność: 35,00 zł/h + VAT za każdą  
   godzinę wynajmu.

 

6. Za wynajem pomieszczeń w ODK ustala się odpłatność netto:

-   wynajem okazjonalny sali bez zaplecza kuchennego i bez nagłośnienia  - 35,00 zł/h, 

-   wynajem okazjonalny sali z zapleczem kuchennym lub nagłośnieniem - 45,00 zł/h,

- wynajem okazjonalny sali z pełnym wyposażeniem tj. nagłośnieniem, tablicą multimedialną,  
   rzutnikiem itp. – 100,00 zł/h, 

-   wynajem sali bez zaplecza kuchennego i bez nagłośnienia (kiermasze, wyprzedaże)- 250,00 zł/dobę, 

-   wynajem sali z zapleczem kuchennym i nagłośnieniem (imprezy, kiermasze ) - 300,00 zł/dobę, 

- wynajem sali z pełnym wyposażeniem tj. nagłośnieniem, tablicą multimedialną, rzutnikiem 
    itp. - 400 zł/doba.

 

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt ze Spółdzielnią:

 adres e-mail: m.michalska@smzatorze.pl.  

 telefon 607658880