Regulamin monitoringu 

 

Poniższa klauzula informacyjna dotyczy budynków spółdzielczych oraz wspólnot mieszkaniowych, w których zamontowano system monitoringu wizyjnego:

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej:

• kamera nr. 1 korytarz-biura SM ”Zatorze” I piętro

• kamera nr. 2 korytarz-biura SM ”Zatorze” I piętro

• kamera nr. 3 korytarz-biura SM ”Zatorze” I piętro

• kamera nr 4 korytarz-biura SM ”Zatorze” I piętro

• kamera nr 5 korytarz-główne wejście do biur, biblioteczki, Osiedlowego Domu Kultury, lokali usługowych, patio

• kamera nr 6 korytarz-główne wejście do biur I piętro

• kamera nr 7 biblioteczka SM „Zatorze”

• kamera nr 8 główne wejście do budynku, na zewnątrz od strony południowej

• kamera nr 9 garaże SM „Zatorze” –teren na zewnątrz od strony północnej

• kamera nr 10 patio ogrodowe, dziedziniec, teren wewnątrz budynku

 

Budynki mieszkalne przy ul.Bacewicz 1,2,3, ul.Wiechowicza 1,2,3, 
ul.Szymanowskiego 2,3,4, ul.Karłowicza 8,9,10, ul.Moniuszki 3,4, 
ul. Wienawskiego 6,7,8

• kamera nr 1 wejście główne do budynku

• kamera nr 2 korytarz wewnątrz budynku obejmującatablice informacyjne oraz skrzynki na listy -parter

• kamera nr 3 korytarz obejmująca drzwi wejściowe do mieszkań oraz windy - parter

 

Infrastruktura Wspólnot Mieszkaniowych objęta monitoringiem wizyjnym.

 

Budynek mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szeligowskiego 2

• kamera nr 1 wejście główne do budynku

• kamera nr 2 korytarz wewnątrz budynku obejmującatablice informacyjne oraz skrzynki na listy -parter

• kamera nr 3 korytarz obejmująca drzwi wejściowe do mieszkań oraz windy – parter

• kamera nr 4 obejmująca korytarz wewnętrzny oraz klatkę schodową,

zejście do piwnic

 

Budynek mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 1

• kamera nr 1 wejście do klatki budynku

• kamera nr 2 korytarz wewnątrz budynku obejmującatablice informacyjne oraz skrzynki na listy –parter, zejście do piwnic oraz wejścia do mieszkań

Łącznie 8 kamer po dwie przypadające na 4 klatki schodowe

 

Klauzula informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze ws. przetwarzana danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s1) "RODO"

 

 


Regulaminy Spółdzielni mieszkaniowej Zatorze

Poniższe materiały pdf zawierają regulaminy aktualnie obowiązujące w SM Zatorze.


Regulamin/uchwała ws. porządku domowego (2017)
Regulamin niniejszy określa obowiązki i prawa Członków Społdzielni oraz najemców zajmujących lokale mieszkalne albo uzytkowe w tym garaże w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE w Koninie w zakresie porządku, czystości i zachowania bezpieczeństwa przeciwpozarowego.
Typ: pdf Rozmiar: 5.43 Mb

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UZYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZATORZE" W KONINIE
Typ: pdf Rozmiar: 6.43 Mb

REGULAMIN GOSPODAROWANIA LOKALAMI
REGULAMIN GOSPODAROWANIA LOKALAMI UŻYTKOWYMI POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI I TERENAMI OSIEDLOWYMI ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALU MIESZKALNYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Typ: pdf Rozmiar: 4.44 Mb