Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasadniczym sposobem rozstrzygania spraw między członkiem a spółdzielnią pozostaje podejmowanie uchwał przez organy spółdzielni, a regułą jest odwoływanie się od nich w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego - art. 32 i następne ustawy - Prawo spółdzielcze.Uchwała nr. 3/2017 Rady Nadzorczej
Ws. zatwierdzenia zmiany ,,Regulaminu porządku domowego w Społdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie"
Typ: pdf Rozmiar: 5.43 Mb

Uchwała zarządu nr 51/2016
W sprawie ujednolicenia zasad udzielania informacji dotyczących m.in. danych osobowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.82 Mb

Załącznik nr 1 do Uchwały zarządu 51/2016
Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przekazywanie informacjii
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR. 18/2016
W SPRAWIE POWOŁANIA ZARZĄDU
Typ: pdf Rozmiar: 0.68 Mb

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 4/2014
w sprawie: zatwierdzenia zbiorczego planu kosztów i przychodów eksploatacji zasobami na 2014 rok.
Typ: pdf Rozmiar: 1.53 Mb

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 5/2014
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" w Koninie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia dla zasobów spółdzielczych planu remontów na 2014 rok.
Typ: pdf Rozmiar: 2.17 Mb

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 6/2014
w sprawie: zatwierdzenia wysokości refundacji za wymienioną stolarkę okienną w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" w Koninie.
Typ: pdf Rozmiar: 1.77 Mb

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 7/2014
w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części oraz zasad zaliczania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" w Koninie do poszczegółnych części Walnego Zgromadzenia.
Typ: pdf Rozmiar: 1.99 Mb

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 8/2014
w sprawie: ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjne: 597/11, 2446, 2449/1 służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia z prawem czasowego parkowania z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjny 20 (ul. Szymanowskiego) przez działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 2453 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Typ: pdf Rozmiar: 1.63 Mb