Zgłoś sprawę

Poniższy formularz umożliwia wysyłanie zapytań, zgłaszanie spraw oraz zapytań do odpowiedniego działu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zatorze" (działy: czynsze, administracyjne, członkowsko-lokalowe).Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze informuje również że została wydana stosowna uchwała dot. danych osobowych oraz sposobie udzielania informacji z którą proponujemy sie zapoznać w celach uzyskania bardziej szczegółowych informacji takich jak stan zadłużenia, stan konta itp.