Komunikaty przerwach w dostawie wody

Data informacji: 10.02.2021 11:42Szanowni mieszkańcy, 

informujemy, że z powodu awarii sieci wodociągowej przy ulicy Szeligowskiego 7 spodziewane sąprzerwy w dostawie wody. Brak wody dotyczy również Kurpińskiego 4 i 5 oraz Moniuszki 1 i 2.