Władze spółdzielniOrgany Spółdzielni:
 
I. Walne Zgromadzenie Członków
 
II. Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza

 

Pan Jacek Wątroba – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Paweł Kotlarski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani Monika Sekura – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Urycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Pani Krystyna Leśniewska  – członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Pani Marika Kalczyńska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Pani Bożena Wojciechowska – członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Winiecki – członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Kopaczewski – członek Rady Nadzorczej

 
 
III. Zarząd Spółdzielni
 


Maciej Ostrowski
Prezes Zarządu

Agnieszka Pilarska
Z-ca Prezesa Zarządu – Gł.Księgowy

Tomasz Giętkowski
Z-ca Prezesa Zarządu