ZAWIADOMIENIE

Data informacji: 16.05.2017 10:10



Na podstawie § 86 ust. 1, § 83 i § 87 ust. 1 i 2 Statutu Społdzielni Zarząd Społdzielni Mieszkaniowej,,ZATORZE" w Koninie zwołuje:

 Na dzień 06.06.2017 roku l część Walnego Zgromadzenia Członkow Społdzielni Mieszkaniowej ,,ZATORZE" w Koninie dla członków zamieszkałych w obrębie nieruchomości:

 Moniuszki 1, Moniuszki 2, Szeligowskiego 1 (lokale użytkowe), Szeligowskiego 2 (mieszkania 23,57,59), Szeligowskiego 6, Szeligowskiego 7, Kurpińskiego 1, Kurpińskiego 2 (mieszkania od 1 do 8 i 67), Różyckiego 1, Różyckiego 2, Karłowicza 1, Karłowicza 2, Karłowicza 3 ( mieszkania od 1 do 31 oraz 42 i 44), Karłowicza 4, Karłowicza 5, Karłowicza 6 (mieszkania 20,23,36), Karłowicza 8, Karłowicza 9, Karłowicza 10, Wiechowicza 1, Wiechowicza 2, Wiechowicza 3, Moniuszki 3, Moniuszki 4, Chopina 16A,B,C,D,E.

2. Na dzień 07.06.2017 roku ll część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZATORZE" w Koninie dla członków zamieszkałych w obrębie nieruchomości: Noskowskiego 1, Noskowskiego 2, Noskowskiego 3 (mieszkania 1,18,31,32,33,34,35,36,37,38), Wieniawskiego 2 (mieszkania od 1 do 90), Wieniawskiego 3, Wieniawskiego 4, Wieniawskiego 5, Wieniawskiego 6, Wieniawskiego 7, Wieniawskiego 8, Bacewicz 1, Bacewicz 2, Bacewicz 3, Nowowiejskiego 1, Nowowiejskiego 2, Nowowiejskiego 3, Szymanowskiego 2, Szymanowskiego 3, Szymanowskiego 4, Moniuszki 5, Moniuszki 6, Moniuszki 7,

3. Na dzień 08.06.2017 roku lII część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZATORZE" w Koninie dla członków zamieszkałych w obrębie nieruchomości: Chopina 1, Chopina 2, Chopina 3, Chopina 4, Chopina 5, Chopina 6, Chopina 7, Chopina 8, Chopina 10, Chopina 12 (mieszkania od 1 do 106), Przemysłowa 3A część hotelowa (mieszkania 34,43,49,51,52,55,56,63), Przemysłowa 38 (mieszkania 3,20,28,29,33,42,47), Przemysłowa 3C (mieszkania 2,15,39), Chopina garaże,,Wschód", Nowa 8.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia Członków odbędą się w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Szeligowskiego 1 o godzinie 16:30

zgłaszanie delegata
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb

porządek obrad
Typ: pdf Rozmiar: 2.31 Mb

zawiadomienie
Typ: pdf Rozmiar: 0.68 Mb