Drogi pieszo jezdne czyli : Historia Spółdzielni (troszkę) na wesoło

Data informacji: 23.02.2017 17:21W obficie malowanych kronikach napisano: „ Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa im. XXXV Lecia PRL w Koninie będzie spółdzielnią wieloosiedlową obejmującą dwa osiedla mieszkaniowe w Koninie, tj. osiedle „ Zatorze” oraz osiedle „ Międzylesie” przy ulicy Kleczewskiej.”

Teraz najważniejsze !

„ W roku zakończenia planowanego ( planowo 1982) osiedla i oddaniu mieszkań do użytku WSSM posiadać będzie 4 800 oczekujących na mieszkania”.

W projekcie planowanego osiedla „ zadbano”  o komunikację. „ Teren osiedla jest obsłużony z dróg PIESZOJEZDNYCH . System zakłada dojazd pod każdą klatkę schodową. Na terenie zaprojektowano 1322 miejsc postojowych na parkingach stałych i czasowych. „

Przewidywano także powstanie 600 miejsc w garażach, ale w planie tego już nie ujęto.

Plany planami, ale trzeba wziąć się do roboty.

28 grudnia 1979 odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni. W zebraniu udział wziął: I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR tow. J. Karolewski, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania tow. J. Kruszyński.

Zebranie założycielskie przyjęło do wiadomości wykaz nazw ulic osiedlowych uchwalony przez Miejską Radę Narodową w Koninie. Wykazało się jednak pewną samodzielnością uchwalając, że : „ w wypadku rozbudowy tego osiedla ( może nastąpić) rozszerzenie tego tematu ( nazw ulic) o muzyków zagranicznych”.

Choć , jak podkreślono w uchwale : „ Temat ten nie był dotychczas stosowany w nazewnictwie ulic miasta Konina.”

Na zebraniu wybrano oczywiście władze Spółdzielni.

Przewodniczącym Rady został :” obywatel M. Woźniak” , a jego zastępcą : „ obywatel J. Stefaniak”.

Nowa Rada na pierwszym swym posiedzeniu powołała Zarząd, którego przewodniczącym  został  T. Waśkowiak.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołano pół roku później – 30 maja 1980 roku o godzinie siedemnastej. Na zebranie przyszło 29 osób, w tym Rada i Zarząd Spółdzielni.

c.d.n.