Kalendarium S.M. „ Zatorze”

Data informacji: 23.02.2017 17:139 grudnia 1977 – opracowanie i zatwierdzenie danych wyjściowych do budowy osiedla

28 grudnia 1979 – zebranie założycielskie Spółdzielni

24 kwietnia 1980 – powołanie Komitetów Blokowych

30 maja 1980 – I Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

14 czerwca 1980 – odebrano budynek mieszkalny przy ulicy Noskowskiego 3

17 czerwca 1980 – Wybór Komitetu Osiedlowego

25 stycznia 1981 – przeniesiono siedzibę Spółdzielni do dzisiejszego budynku. Jednocześnie zatrudnienie zwiększyło się do 30,5 etatów

27 marca 1981 – „ W związku z nową sytuacją społeczno – ekonomiczną kraju przyśpieszono termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków

1 sierpnia 1981 – rozpoczęto wprowadzanie mieszkańców do wieżowca przy ulicy Szeligowskiego 2 ( budynek KWB)

16 grudnia 1981 – Przystąpiono do Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Koninie

5 stycznia 1982 – uruchomiono Pawilon Spożywczy

Maj – czerwiec 1982 – uruchomiono kioski warzywne.

c.d.n.