Komunikat dotyczący opłat za korespondencję

Data informacji: 23.01.2020 12:36Szanowni Państwo!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze” w Koninie uprzejmie informuje, że od dnia 01.05.2020r. zostaje wprowadzona opłata za przesyłanie korespondencji na podane przez użytkowników zasobów, w szczególności lokali mieszkalnych i garażowych, tzw. adresy korespondencyjne, poza zasobami Spółdzielni.

Korespondencja wysyłana na żądanie osoby, której przysługuje tytuł prawny do zasobu na wskazany inny adres, przekazywana jest przez Pocztę Polską odpłatnie.

Na podstawie kalkulacji kosztów wysyłki korespondencji przez Spółdzielnię, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2020 z dnia 20.01.2020r. wprowadziła obowiązek naliczania opłat za korespondencję, obowiązujący od dnia 1 maja 2020r. i ustaliła zryczałtowaną wysokość miesięcznej opłaty na poziomie 2,00 zł/zasób.

 

Osoby, które zamierzają zrezygnować z dostarczania korespondencji na wskazany inny adres niż adres posiadanego w Spółdzielni lokalu (poza zasobami Spółdzielni), powinny dostarczyć do Spółdzielni pisemną rezygnację (wzór w załączeniu) do dnia 31.03.2020r. – opłata wówczas nie zostanie wprowadzona.

 

Niezłożenie rezygnacji traktowane będzie jako kontynuowanie wcześniejszej dyspozycji 
i spowoduje obciążenie kwotą 2,00 zł/zasób/miesięcznie od dnia 01.05.2020r.

 

Wnioski o wysyłanie korespondencji na tzw. adres korespondencyjny lub rezygnację 
z takiej formy dostarczania korespondencji (druki do pobrania poniżej) można składać osobiście w siedzibie Spółdzielni, pocztą tradycyjną lub e-mail: seretariat@smzatorze.pl.

Rezygnacja
Typ: docx Rozmiar: 0.01 Mb

Wniosek
Typ: docx Rozmiar: 0.01 Mb