Dzień Otwarty Notariatu – w tym roku także w Koninie!

Data informacji: 20.11.2019 14:01Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek - porozmawiaj o tym z notariuszem


W sobotę, 30 listopada odbędzie się 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu, największej akcji edukacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny. Tego dnia w 29 miastach Polski, w tym po raz pierwszy w Koninie, niemal 600 notariuszy będzie udzielało wszystkim zainteresowanym bezpłatnych informacji prawnych.

 

W tym roku Dzień Otwarty Notariatu organizowany jest już po raz dziesiąty. O tym, że akcja samorządu notarialnego jestpotrzebna i trafia w potrzeby społeczeństwa, najlepiej świadczy jej popularność – co roku z informacji udzielanych przez notariuszy korzysta kilka tysięcy osób. W tym roku odbędzie się także w Koninie. 

 

W czasie tegorocznej edycji będzie można dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozporządzać swoim majątkiem, i jak we właściwy sposób, zadbać o interesy swoje i swoich najbliższych – informuje notariusz Agata Laskowska, koordynatorska akcji w Wielkopolsce. 

 

Spotkania z notariuszami w czasie Dnia Otwartego Notariatusą dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rodzajów umów pozwalających na bezpieczne dysponowanie swoim życiowym dorobkiem, np. umowy darowizny czy umowy dożywocia, które są bardzo często mylone. Notariusze wyjaśnią, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem (notarialne poświadczenie dziedziczenia). Wskażą na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając przy tym czas i pieniądze(np. sprawy związane z dziedziczeniem lub umowy alimentacyjne).

 

Notariusze powiedzą także, jak uniknąć czynnościniebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla całego naszego majątku (lichwiarskie pożyczki i umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie).

 

Przedsiębiorców zainteresują informacje o nowych regulacjach związanych z zarządem sukcesyjnym, które w wypadku śmierci przedsiębiorcy bardzo często pozwalają działać dalej firmie i uchronić ją przed bankructwem.

 

Z dyżurującymi rejentami będzie można porozmawiać o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach notariuszy. To także element potrzebnej edukacji prawnej społeczeństwa – mówi notariusz Magdalena 
Kierzek - Dropińska, koordynatorka akcji w Koninie. 

 

Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w sali sesyjnej przy Ratuszu Miejskim, w godzinach od. 10.00 do 16.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski. 

 

Więcej informacji na temat Dnia Otwartego Notariatu na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl