Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z planem dyżurów Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" na rok 2019 w godzinach od 14.30 do 16:00