Regulaminy Spółdzielni mieszkaniowej Zatorze

Poniższe materiały pdf zawierają regulaminy aktualnie obowiązujące w SM Zatorze.


Regulamin/uchwała ws. porządku domowego (2017)
Regulamin niniejszy określa obowiązki i prawa Członków Społdzielni oraz najemców zajmujących lokale mieszkalne albo uzytkowe w tym garaże w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE w Koninie w zakresie porządku, czystości i zachowania bezpieczeństwa przeciwpozarowego.
Typ: pdf Rozmiar: 5.43 Mb

Regulamin/uchwała ws. porządku domowego (2016)
Regulamin niniejszy określa obowiązki i prawa Członków Społdzielni oraz najemców zajmujących lokale mieszkalne albo uzytkowe w tym garaże w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE w Koninie w zakresie porządku, czystości i zachowania bezpieczeństwa przeciwpozarowego.
Typ: pdf Rozmiar: 5.71 Mb

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UZYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZATORZE" W KONINIE
Typ: pdf Rozmiar: 6.43 Mb

REGULAMIN GOSPODAROWANIA LOKALAMI
REGULAMIN GOSPODAROWANIA LOKALAMI UŻYTKOWYMI POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI I TERENAMI OSIEDLOWYMI ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALU MIESZKALNYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Typ: pdf Rozmiar: 4.44 Mb

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Typ: pdf Rozmiar: 4.27 Mb

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" w Koninie
Typ: pdf Rozmiar: 7.36 Mb