Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej SM Zatorze

Data informacji: 29.01.2019 10:44PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zatorze” w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Noskowskiego 1A w godzinach od 14:30 do 16:00.

01.07.2019 – Jacek Wątroba
05.08.2019 – Marika Kalczyńska
02.09.2019 – Monika Sekura
07.10.2019 – Marek Winiecki
04.11.2019 – Mirosław Janik
02.12.2019 – Krystyna Leśniewska