List otwarty prezesa KSM w sprawie wzrostu cen energii cieplnej

Data informacji: 19.11.2018 13:38Zachęcamy do zapoznaniem się listu otwatrego w prawie podwyżek za energię cieplną skierowanym do  Prezydenta Konina oraz posłów ziemi konińskiej.