Komunikaty dla mieszkańcówPlan dyżurów Członków Rady Nadzorczej SM Zatorze

Informacja z dnia: 29.01.2019 10:44

...


Czytaj dalej...

ODSPRZEDAŻ PŁYTEK CHODNIKOWYCH

Informacja z dnia: 11.12.2018 13:10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze” w Koninie odsprzeda używane płytki chodnikowe w cenie 0,50zł/ szt. (netto). Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 790-230-370.

...


Czytaj dalej...

List otwarty prezesa KSM w sprawie wzrostu cen energii cieplnej

Informacja z dnia: 19.11.2018 13:38

Zachęcamy do zapoznaniem się listu otwatrego w prawie podwyżek za energię cieplną skierowanym do  Prezydenta Konina oraz posłów ziemi konińskiej.

...


Czytaj dalej...

WOLNE LOKALE

Informacja z dnia: 10.11.2018 14:11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, magazyn, dodatkowe piwnice. Wynajęcie lokali w budynkach mieszkal...


Czytaj dalej...

Informacja dla interesantów

Informacja z dnia: 05.11.2018 15:37

Prezes Zarządu przyjmuje mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”, w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni przy ul. Noskowskiego 1A w godzinach od 12.00 do 16.00.

...


Czytaj dalej...

Regulamin nr 31/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE

Informacja z dnia: 22.09.2017 12:40

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie". Na pod...


Czytaj dalej...

Dyżury Członków Rady Nadzorczej

Informacja z dnia: 20.06.2017 15:09

...


Czytaj dalej...

Spółdzielnia zaprasza

Informacja z dnia: 01.06.2017 08:42

...


Czytaj dalej...

ZAWIADOMIENIE

Informacja z dnia: 16.05.2017 10:10

Na podstawie § 86 ust. 1, § 83 i § 87 ust. 1 i 2 Statutu Społdzielni Zarząd Społdzielni Mieszkaniowej,,ZATORZE" w Koninie zwołuje:

 Na dzień 06.06.2017 roku l część Walnego Zgromadzenia Członkow Spo...


Czytaj dalej...

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MlESZKANlOWEJ ,,ZATORZE

Informacja z dnia: 16.05.2017 10:04

l. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz wybór protokolantów.

2. Zapoznanie z postanowieniami Statutu Spółdzielni dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Członk&o...


Czytaj dalej...

Zmiana opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Informacja z dnia: 17.02.2017 16:52

Szanowni Państwo

Od dnia 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. zmienia się opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zmiany taryf są konsekwencją przyjętej przez Radę Miasta Konina strategii rozw...


Czytaj dalej...

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej

Informacja z dnia: 16.12.2016 13:37

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" na rok 2016/2017 w godzinach od 14.30 do 16:00

...


Czytaj dalej...

Remonty i przebudowa w loklalach mieszkalnych

Informacja z dnia: 18.11.2016 16:53

Szanowni mieszkańcy, ostatnio w lokalach mieszkalnych wzrosła ilość samowolnych prac remontowych w zakresie rozbiórek ścianek działowych jak i również ingerencja w ściany konstrukcyjne....


Czytaj dalej...

Regulamin porządku domowego 2016 / uchwała nr. 22/2008

Informacja z dnia: 16.11.2016 22:11

Regulamin niniejszy określa obowiązki i prawa Członków Społdzielni oraz najemców zajmujących lokale mieszkalne albo uzytkowe w tym garaże w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE w Koninie w zakresie porządku, czys...


Czytaj dalej...

Lokale do wynajęcia

Informacja z dnia: 28.09.2016 12:32

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie informuje, że posiada wolne lokale do wynajęcia

...


Czytaj dalej...