Komunikaty dla mieszkańcówWOLNE LOKALE

Informacja z dnia: 05.04.2018 14:11


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale:

...


Czytaj dalej...

Plan dyżurów na 2018

Informacja z dnia: 02.02.2018 11:15

Plan dyżurów  Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE” w Koninie na 2018 rok w godz. od 1430 do 1600

...


Czytaj dalej...

Regulamin nr 31/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE

Informacja z dnia: 22.09.2017 12:40

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie". Na pod...


Czytaj dalej...

Dyżury Członków Rady Nadzorczej

Informacja z dnia: 20.06.2017 15:09

...


Czytaj dalej...

Spółdzielnia zaprasza

Informacja z dnia: 01.06.2017 08:42

...


Czytaj dalej...

ZAWIADOMIENIE

Informacja z dnia: 16.05.2017 10:10

Na podstawie § 86 ust. 1, § 83 i § 87 ust. 1 i 2 Statutu Społdzielni Zarząd Społdzielni Mieszkaniowej,,ZATORZE" w Koninie zwołuje:

 Na dzień 06.06.2017 roku l część Walnego Zgromadzenia Członkow Spo...


Czytaj dalej...

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MlESZKANlOWEJ ,,ZATORZE

Informacja z dnia: 16.05.2017 10:04

l. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz wybór protokolantów.

2. Zapoznanie z postanowieniami Statutu Spółdzielni dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Członk&o...


Czytaj dalej...

Zmiana opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Informacja z dnia: 17.02.2017 16:52

Szanowni Państwo

Od dnia 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. zmienia się opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zmiany taryf są konsekwencją przyjętej przez Radę Miasta Konina strategii rozw...


Czytaj dalej...

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej

Informacja z dnia: 16.12.2016 13:37

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" na rok 2016/2017 w godzinach od 14.30 do 16:00

...


Czytaj dalej...

Remonty i przebudowa w loklalach mieszkalnych

Informacja z dnia: 18.11.2016 16:53

Szanowni mieszkańcy, ostatnio w lokalach mieszkalnych wzrosła ilość samowolnych prac remontowych w zakresie rozbiórek ścianek działowych jak i również ingerencja w ściany konstrukcyjne....


Czytaj dalej...

Regulamin porządku domowego 2016 / uchwała nr. 22/2008

Informacja z dnia: 16.11.2016 22:11

Regulamin niniejszy określa obowiązki i prawa Członków Społdzielni oraz najemców zajmujących lokale mieszkalne albo uzytkowe w tym garaże w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE w Koninie w zakresie porządku, czys...


Czytaj dalej...

Lokale do wynajęcia

Informacja z dnia: 28.09.2016 12:32

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie informuje, że posiada wolne lokale do wynajęcia

...


Czytaj dalej...

Klub Seniora "Piast"

Informacja z dnia: 22.09.2016 08:00

Klub Seniora Piast zaprasza seniorów w każdy poniedziałek w godz. od 16:00 do 19:00 do Osiedlowego Domu Kultury "Zatorze" na spotkania przy muzyce
...


Czytaj dalej...

Ogłoszenie o książeczkach mieszkaniowych

Informacja z dnia: 22.09.2016 07:53

Osoby, które rezygnują z książeczki opłat za mieszkanie proszone są o złożenie oświadczenia w tej sprawie w Spółdzielni - pokój nr 230 lub 231
...


Czytaj dalej...

Uchwała dot. danych osobowych mieszkańców

Informacja z dnia: 07.07.2016 07:55

Uchwała nr 51/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE” w Koninie z dnia: 07.07.2016 roku w sprawie: ujednolicenia zasad udzielania informacji dotyczących m.in. danych osobowych mieszkańców zamieszkałych w zasobach Spółdzielni or...


Czytaj dalej...