Władze spółdzielniOrgany Spółdzielni:
 
I. Walne Zgromadzenie Członków
 
II. Rada Nadzorcza

    Pan Paweł Kotlarski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
    Pan Jacek Wątroba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    Pani Liliana Lewandowska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
    Pan Mirosław Janik  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
    Pani Mariola Malak - członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
    Pan Dariusz Urycki - członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
    Pani Bożena Wojciechowska - członek Rady Nadzorczej,
    Pan Romuald Tylman - członek Rady Nadzorczej,
    Pan Paweł Dębowski - członek Rady Nadzorczej,

 
 
III. Zarząd Spółdzielni
 


Maciej Ostrowski
Prezes Zarządu

Agnieszka Pilarska
Z-ca Prezesa Zarządu – Gł.Księgowy

Tomasz Giętkowski
Z-ca Prezesa Zarządu