O spółdzielni mieszkaniowej zatorze


Spółdzielnia jest jednoosiedlowym kompleksem budynków wielorodzinnych wykonanych w systemie OWT i WK-70. W swoich zasobach posiada 55 własnych budynków mieszkalnych, w tym 17 budynków średniowysokich, 6 budynków usługowych oraz 85 garaży. Zarządza również 16 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. Zdecydowaną większość stanowią mieszkania własnościowe i mieszkania posiadające odrębną własność.

11000

Mieszkańców

216,777

m2 powierzchni

55

Własnych budynków

23,0

ha terenów zielonych

KOMUNIKATY i PUBLIKACJE DLA MIESZKAŃCÓW

ważne powiadomienia i komunikaty

Regulamin nr 31/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE

22.09.2017 12:40

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalan...

czytaj...

Dyżury Członków Rady Nadzorczej

20.06.2017 15:09

...

czytaj...

Spółdzielnia zaprasza

01.06.2017 08:42

...

czytaj...

ZAWIADOMIENIE

16.05.2017 10:10

Na podstawie § 86 ust. 1, § 83 i § 87 ust. 1 i 2 Statutu Społdzielni Zarząd Społdzielni Mieszkaniowej,,ZATORZE" w Koninie zwołuj...

czytaj...

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MlESZKANlOWEJ ,,ZATORZE

16.05.2017 10:04

l. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz wybór protokolantów. 2. Zapoznanie z po...

czytaj...

WOLNE LOKALE

26.04.2017 14:11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie informuje, że po...

czytaj...

Aktualności i informacje

Co dzieje się na naszych osiedlach i w poblizu

Stare czasy na Zatorzu

Znalezione w kronice SM Zatorze. ...

czytaj...

Konin: Ciasne i nierówne ścieżki - Szeligowskiego 6 i 7

Konin, osiedle “Zatorze”. Spacerując ścieżką, przy której znajduje się – wybudowany na 1050-lecie Chrztu Polski – krzyż i mijając boisko przy Szkole Podstawowej nr 12, możemy skręcić na ścieżki, które prowad...

czytaj...

Konin: Nowy chodnik gotowy!

Nowy chodnik na granicy pomiędzy blokami przy ulicy Karłowicza 5 i 6 gotowy! 9 dni temu pisałem o tym, jak przypadkowo uchwyciłem - najdujące się na początkowym etapie - prace. Dziś pora na pokazanie efektów tych robót! ...

czytaj...

Ważne kontakty

SM Zatorze

 • (63) 242 03 78 - centrala
 • w. 250 - kier. dz. ekonomicznego
 • w. 204 - kier. dz. technicznego
 • w. 210 - spec. ds. wod.-kan.
 • w. 224 - mistrz konserwatorów
 • w. 208 i 209 - administracja
 • w. 214, 225 i 226 - czynsze
 • (63) 242 58 69 - Osiedlowy Dom Kultury
 • fax: (63) 242 03 78 w. 200
 • wyslij email

Konserwatorzy

 • 601 241 882 - elektryk
 • 601 174 930 - konserwator inst. wod.-kan. i gaz
 • (063) 242 52 03 - windy
 • (63) 249 74 00 - ogrzewanie
 • wyslij email

Alarmowe

 • 997 - komisariat Policji
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 998 - Straż Pożarna
 • 991 - Pogotowie Energetyczne
 • 992 i (063) 242 21 77 - pogotowie Gazowe

Mapka lokalizacyjna